עקרונות הגנת הפרטיות באוניברסיטה

עקרונות הגנת הפרטיות באוניברסיטה. Photo by John Schnobrich on Unsplash
עקרונות הגנת הפרטיות באוניברסיטה. Photo by John Schnobrich on Unsplash

האוניברסיטה תאסוף מידע ותעבדו, תוך שמירת הדין והכללים הרלוונטיים, לפי עקרונות של אתיקה במחקר, ובהתאמה לנהלי האוניברסיטה האחרים, תוך העדפה של איסוף מידע אנונימי, לפי העניין ובמידת האפשר.

 

איסוף המידע ועיבודו ייעשו בהגינות, תוך כיבוד זכויותיהם.הן של נושאי.ות המידע, בשקיפות, ולשם מימוש תכליות ראויות וחוקיות שקשורות בפעילות האוניברסיטה, וכן לשם ניהולה היעיל והתקין, ובמידה ולמשך זמן שאינם עולים על הנדרש לשם מימוש תכליות אלה.

 

יחידות האוניברסיטה וכל עובד.ת מעובדיה/עובדותיה נדרשים.ות להקפיד במסגרת תפקידם.דן שלא לפגוע בפרטיות אדם ללא הסכמתו.ה. במקרה של ספק, יפנה/תפנה העובד.ת לקבלת הנחיות מהממונים.ות עליו.ה וככל הנדרש יפנו הממונים.ות לקבלת חוות דעתם.ן של הממונה לפי נוהל זה, על מנת שיבחנו את הסוגיה, ויתנו הנחיות מתאימות.

 

תכליות איסוף המידע ועיבודו

המידע שנאסף ומעובד על ידי האוניברסיטה ומטעמה ישמש אותה למטרות האלה:

  • לשם פניה ומתן מידע מתאים למועמדים.ות ורישומם.מן כתלמידים.ות בתכניות הלימודים השונות; ניהול לימודי התלמידים.ות בכל היבטיהם, וקשר עם הבוגרים.ות.
  • לשם מחקר, בכל תחום דעת ובכל שיטת מחקר מדעית תקפה, ובכלל זה איסוף המידע, עיבודו, בין באופן מזוהה ובין באופן שאינו מזוהה, ושמירת המידע לפי צורכי המחקר.
  • לשם ניהול האוניברסיטה, ובכלל זה ניהול כוח האדם בכל הסגלים, עמידה בהתקשרויות חוזיות כלפי תורמים.ות וצדדים שלישיים אחרים, ובקשר לפעילות של מי שאינם.נן תלמידים.ות או עובדים.ות עם האוניברסיטה או בשטחה.
  • לשם ציות להוראות חוק, צווים של בתי משפט ורשויות מוסמכות.
  • לכל תכלית ראויה אחרת, בהסכמת נושא המידע.


​מידע שנאסף למטרה אחת, לא ישמש למטרה אחרת, אלא בהסכמת נושא.ת המידע, או על בסיס תכלית אחרת מאלה המנויות בסעיף זה, שמתירה שימוש כאמור.

 

מחויבויות האוניברסיטה

  • האוניברסיטה תפעל בקשר להגנת הפרטיות לפי הוראות הדין וכללי הקרנות המממנות מחקר, החלים על פעילותה, לפי העניין.
  • האוניברסיטה תשתמש במידע שנאסף רק לתכלית ראויה בהתאם להוראות נוהל זה.
  • האוניברסיטה תקבל מראש את הסכמת נושא.ת המידע, בכפוף להוראות הדין בדבר איסוף מידע ועיבודו המתוכנן, תציין את התכלית שלשמו נאסף המידע, ותציין האם יש חובה בחוק למסור את המידע, והאם המידע יועבר לגורם אחר. ההודעה תכלול גם מידע בדבר זכויות נושא.ת המידע בקשר למידע על אודותיו.ה.
  • האוניברסיטה לא תעביר מידע שאספה לצדדים שלישיים, אלא בהסכמת נושא.ת המידע, או אם הדבר נדרש או מותר על פי הוראות כל דין ובכפוף לאמור בנוהל זה.
  • האוניברסיטה מחויבת לפעול לשמירת סודיות המידע ואבטחתו לפי סוג המידע, רגישותו והיקפו, ולפי המקובל בתחום אבטחת המידע.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>